WARUNKI KORZYSTANIA

 

Polityka prywatności

Administratorem strony internetowej prowadzonej pod adresem: www.polishbusinesshub.co.uk jest Polish Business Hub należący do Transliteria Polish Translations, zwany w dalszej części „Administratorem”.

Prywatność użytkowników odwiedzających stronę internetową www.polishbusinesshub.co.uk jest dla Administratora szczególnie ważna. Dane przekazane przez użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

Dane przekazane przez użytkowników

Administrator zbiera informacje o użytkownikach w następujących przypadkach:

– podczas rejestracji przy pomocy formularza znajdującego się na stronie internetowej www.polishbusinesshub.co.uk jako członek Polish Business Hub,

– podczas tworzenia profilu użytkownika, który jest wyświetlony w zakładce „Katalog firm”

– podczas zadania pytania za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej,

– podczas zamówienia subskrypcji newslettera za pomocą wpisania swojego adresu e-mail i kliknięcia przycisku „zamów”.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

Administratorem Danych Osobowych jest Transliteria Polish Translations Ltd

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

  • rejestracji i logowania jako członek Polish Business Hub;
  • nabycia biletu wstępu na wszelkie wydarzenia organizowane przez Polish Business Hub;
  • udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego;
  • marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem informacji o nadchodzących wydarzeniach.

Zakres zbieranych danych osobowych jest ograniczony do niezbędnego minimum, a ich przetwarzanie jest uzależnione od dobrowolnej zgody wyrażonej przez użytkownika, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

Użytkownik zachowuje również prawo dostępu do treści dotyczących go danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania bądź żądania ich usunięcia.

Wszelkie zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody osób, których dane dotyczą, za wyjątkiem sytuacji wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa

Gromadzenie danych zbieranych automatycznie („plików Cookies”)

Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych (zwane w dalszej części „plikami Cookies”). Korzystanie z witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie plików Cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia plików Cookies dokonując odpowiedniej konfiguracji przeglądarki.

Pliki Cookies zawierają między innymi następujące dane:

  • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie;
  • informacje o typie systemu operacyjnego użytkownika;
  • informacje o przeglądarce użytkownika;
  • odwiedzane przez użytkownika strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu.

Pliki Cookies nie zawierają żadnych danych identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Wykorzystywanie plików Cookies

Zebrane pliki Cookies są przez Administratora przechowywane przez czas nieokreślony wyłącznie w celach pomocniczych, służących do administrowania stroną internetową. Informacje w nich zawarte są ujawniane jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwerem strony https://www.polishbusinesshub.co.uk Administrator wykorzystuje pliki Cookies wyłącznie w celach statystycznych oraz celem dopasowania zawartości i układu strony internetowej do potrzeb odwiedzających ją użytkowników.

Własność intelektualna

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części materiałów zawartych na stronie internetowej www.polishbusinesshub.co.uk w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów.

Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego www.polishbusinesshub.co.uk , elementów nawet nie chronionych, pobranie których mogłoby powodować szkodę dla www.polishbusinesshub.co.uk.

Rozpowszechnianie i wykorzystywanie materiałów, danych i informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym www.polishbusinesshub.co.uk. dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Administratora lub zawarciu odrębnej umowy licencyjnej.

W przypadku uzyskania pisemnej zgody www.lks.iskrzyczyn.pl na rozpowszechnianie i wykorzystywanie materiałów, danych, informacji lub prac lub ich części zawartych w serwisie internetowym www.polishbusinesshub.co.uk , rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest jeśli wykorzystywane materiały, dane, informacje i prace będą odwoływać się do serwisu internetowego www.polishbusinesshub.co.uk; rozpowszechnianie i wykorzystywanie materiałów, danych, informacji i prac dopuszczalne jest wyłącznie z podaniem www.polishbusinesshub.co.uk. jako źródła informacj.

Odnośniki do innych stron

Na stronie internetowej https://www.polishbusinesshub.co.uk znajdują się również odnośniki do innych stron WWW. Zasady korzystania ze stron internetowych i zachowania prywatności użytkowników stron, do których użytkownik zostaje przekierowany za pomocą odnośnika, są zamieszczone na tych stronach.

Bezpieczeństwo informacji

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji dotyczących użytkownika. Dane zbierane za pomocą formularzy zamieszczonych na stronie internetowej są przesyłane na szyfrowany serwer pocztowy, co zapewnia ochronę danych użytkownika.

Zmiany w polityce prywatności

Administrator może zmienić obowiązującą politykę prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach na stronie internetowej www.polishbusinesshub.co.uk

Prawo Autorskie Polish Business Hub 2020 | Warunki Korzystania | Kontakt | Mapa Strony

Projektowanie i budowa Lean Mean Digital

 

Prawo Autorskie Polish Business Hub 2019

Warunki Korzystania | Kontakt | Mapa Strony

Projektowanie i budowa Lean Mean Digital

Show Buttons
Hide Buttons