Założenie i prowadzenie własnej firmy to nie lada wyzwanie. Już od pierwszego dnia działalności musisz zmierzyć się z wieloma różnymi prawnymi problemami, które dodatkowo komplikuje stale zmieniające się prawo i przepisy mające wpływ na Twoją firmę. Stąd wielu właścicieli firm stoi przed dylematem: kiedy powinni zasięgnąć porady prawnej?

Rozpoczęcie działalności gospodarczej

Stawianie pierwszych kroków w biznesie jest często bardzo stresujące. Przy niekończącej się liście rzeczy do zrobienia, konsultacja z prawnikiem nie zawsze należy do priorytetów przedsiębiorcy. Jednak podczas tego początkowego okresu z mnóstwem obowiązków na głowie, łatwo przegapić kluczowe kwestie, które w przyszłości mogą prowadzić do bardzo poważnych i skomplikowanych problemów. Dlatego rozmowa z prawnikiem to rozsądny i proaktywny krok, dzięki któremu Twoja firma już na samym początku swojej działalności będzie solidnie chroniona pod względem prawnym.

Pierwszym problemem prawniczym, z którym borykają się świeżo upieczeni przedsiębiorcy to wybór odpowiedniej struktury prawnej firmy. Do wyboru mamy kilka opcji, które możemy zastosować, na przykład jednoosobową działalność (ang. sole trader), spółkę z o.o. (limited liability company) lub spółkę partnerską z ograniczoną odpowiedzialnością (limited liability partnership). Wybór struktury prawnej będzie miało znaczący wpływ na wiele kwestii dotyczących przyszłości Twojej firmy. Na przykład zadecyduje o tym, czy jako właściciel będziesz ponosił pełną odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania zaciągnięte w ramach działalności gospodarczej oraz o tym, czy Twoja firma będzie traktowana jako odrębny podmiot prawny.

Sporządzanie i zawieranie umów

Prowadząc działalność gospodarczą będziesz musiał sporządzać nowe umowy, aby zawierać transakcje z klientami oraz podpisywać umowy z dostawcami lub partnerami biznesowymi.

Prawo umów bywa skomplikowane, dlatego przygotowanie lub analizę przedstawionych Ci umów powierz ekspertom, którzy zadbają o to, aby Twoje interesy handlowe były w pełni chronione.

W kontekście biznesowym, system prawny i sądy traktują umowy zawarte przez obie strony w ramach prowadzenia działalności gospodarczej jako przedsięwzięcia handlowe. Oznacza to, że wiele przepisów chroniących konsumentów nie może być stosowane w przypadku, gdy strony umowy działają jako przedsiębiorstwa. Dlatego tak ważne jest zasięgnięcie profesjonalnej porady prawnej, dzięki czemu Twoje interesy będą chronione, a wszelkie kwestie sporne umowy zostaną rozwiązane jeszcze zanim umowa zacznie obowiązywać.

Zatrudnienie pracownika

Jako pracodawca będziesz musiał zmierzyć się z wieloma kwestiami prawnymi związanymi z zatrudnieniem pracowników. Przede wszystkim należy pamiętać, aby przez cały okres zatrudnienia przestrzegać wszystkich przepisów prawa pracy. Już kiedy publikujesz ogłoszenie o pracę, musisz zrobić to zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niestety wielu właścicieli firm nie zdaje sobie sprawy, że prawo pracy obowiązuje ich już na tak wczesnym etapie. Eksperci ds. prawa pracy z kancelarii Simpkins & Co zadbają, aby już od samego początku proces rekrutacyjny przebiegał zgodnie z prawem, pomogą zaplanować dalsze czynności i zrobią wszystko, co jest w ich mocy, aby zabezpieczyć Cię przed potencjalnymi sporami i pozwami ze strony pracownika.

Na etapie rekrutacji, prawo pracy koncentruje się na zapewnieniu dobrze określonego i zgodnego z prawem procesu rekrutacji. Główny nacisk kładzie się na postępowanie zgodnie z ustawą o równości z 2010 roku (Equality Act 2010), a mianowicie, na to aby kandydaci nie byli dyskryminowani ze względu na wiek, niepełnosprawność, zmianę płci, stan cywilny, ciążę i macierzyństwo, rasę, religię lub wiarę, płeć oraz orientację seksualną. Selekcja kandydatów na stanowisko powinna opierać się wyłącznie na ich kompetencjach, zaś opis stanowiska, zakresu obowiązków oraz wymogów odnośnie kandydata musi być jasno określony, a wybór pracownika spośród kandydatów powinien być w pełni obiektywny i nie uwzględniający żadnej z wyżej wymienionych cech, które mogą zostać uznane za dyskryminujące.

Następstwem procesu rekrutacyjnego i zatrudnienia pracownika jest stosunek pracy między pracownikiem a pracodawcą. Na tym etapie, pracodawca ma obowiązek wywiązywać się z zobowiązań wobec swoich pracowników. Zobowiązania te obejmują: zapewnienie pracy i wypłacanie wynagrodzenia, utrzymywanie relacji opartej na wzajemnym zaufaniu, zapewnienie bezpiecznych warunków pracy oraz bezpiecznego systemu pracy, a także kompetentnych współpracowników. Do prawnych wymogów należy również wręczenie każdemu z pracowników pisemnej umowy jasno określającej warunki i charakter stosunku pracy.

Ostatni etap zatrudnienia – rozwiązanie umowy o pracę – jest także problematyczne pod względem prawnym. Obowiązkiem pracodawcy jest spełnienie wielu wymogów prawnych w zależności od charakteru rozwiązania umowy. Umowa o pracę może być rozwiązana w przypadku redukcji etatów, wypowiedzenia umowy przez pracownika lub zwolnienia w trybie natychmiastowym. W każdym z tych przypadków, prawnik może doradzić, jakie kroki należy podjąć, aby postępować zgodnie z przepisami i uniknąć roszczeń ze strony pracownika.

Roszczenia z tytułu naruszenia umowy

Konieczność zmierzenia się z roszczeniem z tytułu złamania warunków umowy to często stresujące doświadczenie, które w bardzo nieprzyjemny sposób zakłóca działanie firmy. Dlatego zadaniem kancelarii prawnej jest zminimalizowanie jego wpływu na działalność firmy i dążenie do jak najszybszego rozwiązania sporu.

W pierwszej kolejności należy ustalić charakter naruszenia, gdyż to on decyduje jakiego rodzaju zadośćuczynienia będzie żądała strona przeciwna. Może to być na przykład naruszenie warunku (istotnego warunku umowy) lub gwarancji (mniej istotnego, dodatkowego warunku). Naruszenia warunków upoważniają stronę pokrzywdzoną do traktowania siebie jako stronę wolną od zobowiązań umowy oraz do roszczenia odszkodowania. Natomiast naruszenie gwarancji daje pokrzywdzonemu prawo do roszczenia odszkodowania za wszelkie straty, które poniósł w wyniku tego naruszenia.

W obu przypadkach, skorzystanie z pomocy wyspecjalizowanego prawnika gwarantuje skuteczną obronę Twojej firmy i interesów biznesowych.

Roszczenia o zaniedbanie

Roszczenia z tytułu zaniedbania są nie tylko bardzo stresujące, ale również mogą być odbierane osobiście, zwłaszcza, jeśli właściciel firmy jest bardzo zaangażowany w swoją działalność Każda firma ma obowiązek należytej staranności między innymi wobec dostawców, wykonawców i klientów, w ramach którego firma musi podjąć odpowiednie kroki, aby uchronić ich od poniesienia szkody.

W sytuacji, gdy osoba poszkodowana złożyła roszczenie, to na niej spoczywa obowiązek udowodnienia, iż poniesiona przez nią szkoda była wynikiem naruszenia tego obowiązku. Oznacza to ustalenie jasnego związku przyczynowego, udowadniając przy tym, że szkodę można było w ramach możliwości przewidzieć oraz, że nie zaistniały żadne zdarzenia przerywające ten związek, które mogłyby budzić wątpliwości co do przyczyny szkody.

Kancelaria prawna Simpkins & Co dysponuje szerokim doświadczeniem i wykwalifikowanymi specjalistami, którzy w sposób profesjonalny i skuteczny pomogą we wszystkich wyżej wymienionych kwestiach. Kancelaria z ogromnym zaangażowaniem pomaga małym i średnim przedsiębiorstwom, dlatego dołączyła do „The Law Society’s Lawyers For Your Business Group” i jako jej członek oferuje bezpłatną konsultację telefoniczną dla firm potrzebujących porady prawnej.

Podczas tej konsultacji, prawnicy wyjaśnią kwestie prawne Twojego problemu, wyznaczą kolejne kroki, które należy podjąć i podadzą wycenę danej usługi oraz okres oczekiwania na rozwiązanie Twojego problemu. Kancelaria świadczy swoje usługi również w języku polskim.

Ponadto, Simpkins & Co Solicitors wspiera lokalne firmy  jako aktywny członek grup i stowarzyszeń biznesowych, takich jak Dorset Chamber of Commerce and Industry oraz jako partner Polish Business Hub.

Jeśli potrzebujesz pomocy lub porady prawnej, skontaktuj się już dziś.

 

Show Buttons
Hide Buttons