Dotacje dla firm z Dorset – możesz otrzymać nawet £25 000 

Świetna wiadomość dla wszystkich firm działających na terenie hrabstwa Dorset. Ruszył program dotacji biznesowych w ramach Dorset Business Growth Programme (częściowo finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Aby otrzymać dotację należy spełnić odpowiednie kryteria i otrzymywać wsparcie biznesowe od Dorset Growth Hub.

Dotacje, które można otrzymać w ramach programu:

Dla osób zakładających działalność i dla startupów

Kwota dotacji –  do £500

Dotacja przeznaczona jest dla osób, które zakładają własną działalność lub mają start-up i chcą prowadzić trwałe, rozwijające się przedsiębiorstwo. Firma musi mieścić się w Dorset. Wnioskodawcy muszą odbyć dwudniowy kurs „Podstawy Przedsiębiorczości” lub otrzymać minimum 12 godzin innej formy wsparcia od Dorset Growth Hub. Rozpatrzenie wniosku i powiadomienie o decyzji może trwać do 6 tygodni w zależności od daty złożenia wniosku.

Otrzymane fundusze można wykorzystać na:

 • Zakup sprzętu (np. komputer, maszyny)
 • Marketing (projekt i wydruk wizytówek, ulotek, broszur, banerów, utworzenie strony internetowej)
 • Szkolenia

Otrzymanych funduszy nie można wykorzystać na:

 • Patenty
 • Własność intelektualną
 • Remont nieruchomości
 • Koszty/opłaty prawne lub ustawowe
 • Kapitał obrotowy
 • Dotacje płacowe
 • Spłatę długów
 • Zaopatrzenie i materiały eksploatacyjne
 • Ogólne bieżące wydatki firmy
 • Koszty poniesione wcześniej, w tym zaległości podatkowe.

W zależności od charakteru przyznanej dotacji i poszczególnych wniosków, możliwa będzie konieczność współfinansowania ze strony wnioskującej firmy.

Formularz wniosku do pobrania: DBGP Grant EOI Enterprise (Start-up) template Aug 2017

Wnioski należy składać na adres info@dorsetgrowthhub.co.uk.

Cyfrowy rozwój

Kwota dotacji – do £1500

Dotacje „Rozwój cyfrowy” dostępne są dla małych i średnich firm wprowadzających istotną zmianę, do przeprowadzenia której potrzebne są rozwiązania cyfrowe. Dowody wskazują, iż zwiększone stosowanie rozwiązań cyfrowych korzystnie wpływa na konkurencyjność firmy. Dlatego dotacje na rozwój cyfrowy mogą znacząco pomóc małym i średnim firmom w zwiększeniu ich konkurencyjności. Wnioskujące firmy muszą otrzymać minimum 3 godziny wsparcia biznesowego od Dorset Growth Hub. Rozpatrzenie wniosku i powiadomienie o decyzji może trwać do 6 tygodni w zależności od daty złożenia wniosku.

Otrzymane fundusze można wykorzystać na:

 • Sprzęt cyfrowo-komputerowy (np. komputer, tablet)
 • Technologie oparte na chmurze (np. przechowywanie danych w chmurze, oprogramowanie księgowe)
 • Marketing internetowy (np. stworzenie strony internetowej, testowanie funkcjonalności strony, stworzenie aplikacji mobilnej, tworzenie treści internetowych, treści video, planowanie i wsparcie w publikacji treści na social media, e-marketing)
 • Szkolenia nie pokryte przez EFRR/EFS w Dorset

Otrzymanych funduszy nie można wykorzystać na:

 • Patenty
 • Własność intelektualną
 • Remont nieruchomości
 • Koszty/opłaty prawne lub ustawowe
 • Kapitał obrotowy
 • Dotacje płacowe
 • Spłatę długów
 • Zaopatrzenie i materiały eksploatacyjne
 • Ogólne bieżące wydatki firmy
 • Koszty poniesione wcześniej, w tym zaległości podatkowe

Wymagane jest współfinansowanie ze strony wnioskującej firmy.
Formularz wniosku do pobrania: DBGP Grant Expression of Interest (EOI) form for Applicants Wnioski należy składać na adres info@dorsetgrowthhub.co.uk.

Rozwój

Kwota dotacji – do £25 000

W ramach programu dotacji finansowanej przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) prowadzonego przez Dorset Growth Hub, dostępne są dofinansowania na rozwój firmy. Dzięki tym dotacjom można uzyskać od £5 000 do £25 000 na rozwój firmy. Warunkiem jednak jest współfinansowanie ze strony wnioskującej firmy w proporcji 3:1. Aby zakwalifikować się do otrzymania tej dotacji, wnioskująca firma musi otrzymać przynajmniej 3-godzinne wsparcie od Dorset Growth Hub w formie 1-2-1 diagnostyki, spotkania informacyjnego, warsztatu lub seminarium.

Należy również wykazać, iż otrzymane fundusze wspomogą rozwój firmy pod wieloma względami: od stworzenia miejsc pracy poprzez zwiększenie obrotu, po wprowadzenie nowych produktów lub usług na rynek itd. Rozpatrzenie wniosku i powiadomienie o decyzji może trwać do 3 tygodni w zależności od daty złożenia wniosku. Firmy spełniające powyższe kryteria zostaną zaproszone do złożenia pełnego wniosku.

Otrzymane fundusze można wykorzystać na:

 • Zakup sprzętu i maszyn, pod warunkiem, że ich tytuł własności będzie należał do wnioskodawcy
 • Rozbudowę i remont budynku
 • Sprzęt badawczy
 • Część kosztów pracy bezpośrednio związanych z projektem

Otrzymanych funduszy na rozwój nie można wykorzystać na:

 • Amortyzację (utratę wartości, np. sprzętu)
 • Spłatę długów
 • Zakup gruntów
 • Darowizny i wpłaty na akcje charytatywne
 • Przelewy wewnętrzne

Wymagane jest współfinansowanie ze strony wnioskującej firmy.

Wniosek do pobrania: DBGP Grant Expression of Interest (EOI) form for Applicants Wnioski należy składać na adres info@dorsetgrowthhub.co.uk.

Źródło: Dorset Growth Hub https://www.dorsetgrowthhub.co.uk/financing-business/support-schemes/grants/dorset-business-growth-programme-grant-scheme/

 

Show Buttons
Hide Buttons