We are growing for you

When just after half a year ago we started Polish Business Hub, its role was to connect businesses and support their growth as well as enable them to make valuable business contacts, achieve better brand recognition and access advice and information. We are continuously fulfilling this role through numerous projects, events, meetings and cooperation with other businesses and organisations.

This is why we have joined forces with Dorset Growth Hub, which support businesses in Dorset and help them develop. Dorset Growth Hub is a group of experts and business advisers who regularly organise workshops and other events for businesses as well as provide advice in relation to running a company: from writing a business plan, through marketing and sales to finance. Take a look at their website and you’ll find plenty of information and local business news.

Tony Latham from Dorset Growth Hub is very positive about this cooperation. – We are looking forward to working alongside the Polish Business Hub. We will be happy to help any Polish owned business based in Dorset to start up, become established, grow and make a positive contribution to the colourful Dorset economy. Call us direct, visit the website or ask Ewa to help you get in touch – he says.

– Joining forces with DGH means many more benefits for our members – says Ewa Erdmann, founder of  the Polish Business Hub. – Business owners who join us will get easier access to business advice, experts within easy reach and knowledge handed on a plate – she adds.

In business, quick and easy access to information is crucial. Time wasted on searching for it could be used in a much more productive way, for example on developing your company. This is why we believe that joining forces with Dorset Growth Hub will enable us serve our members even better and to help them grow.

You’ll find more information about DGH on their website https://www.dorsetgrowthhub.co.uk/

Check out more benefits that you can get by joining Polish Business Hub – a group of active and ambitious Polish entrepreneurs. https://www.polishbusinesshub.co.uk/zostan-czlonkiem/

Rozwijamy się dla Ciebie

Kiedy nieco ponad pół roku temu powstawał Polish Business Hub, jego zadaniem było łączenie biznesów i wspieranie ich w rozwoju, a także umożliwienie im nawiązywania kontaktów biznesowych, większą rozpoznawalność marki oraz dostęp do porady i wiedzy biznesowej. To zadanie wciąż wypełniamy poprzez liczne projekty, wydarzenia, spotkania i współpracę z firmami i organizacjami.

Właśnie dlatego połączyliśmy siły z Dorset Growth Hub, organizacją wspierającą rozwój biznesów w hrabstwie Dorset. Organizacja ta składa się z ekspertów i doradców biznesowych, którzy regularnie prowadzą warsztaty i inne wydarzenia dla przedsiębiorców, a także udzielają praktycznych porad w zakresie prowadzenia własnej działalności: od sporządzania biznes planów, poprzez marketing i sprzedaż po finanse. Na stronie internetowej Dorset Growth Hub znajdziesz mnóstwo przydatnych informacji i wiadomości ze świata biznesu.

Tony Latham z Dorset Growth Hub nie ukrywa zadowolenia ze współpracy. – Cieszymy się, że będziemy mogli wspólnie pracować z Polish Business Hub. Chętnie pomożemy wszystkim polskim przedsiębiorcom w Dorset w rozpoczęciu, prowadzeniu i rozwoju działalności, a także w wywieraniu pozytywnego wpływu na barwną gospodarkę hrabstwa Dorset. Zadzwoń do nas, odwiedź naszą stronę lub skontaktuj się z nami za pośrednictwem Ewy – mówi Tony.

– Współpraca z DGH oznacza więcej korzyści dla naszych członków – mówi Ewa Erdmann, założycielka Polish Business Hub. Przedsiębiorcy, którzy do nas dołączą otrzymają łatwiejszy dostęp do porad biznesowych, ekspertów na wyciągnięcie ręki i informacji podanych na tacy.

W biznesie szybki dostęp do wiedzy i doradztwa jest niezwykle ważny. Czas stracony na ich poszukiwanie może być wykorzystany w znacznie bardziej produktywny sposób, na przykład na rozwój firmy. Dlatego, aby jeszcze lepiej służyć naszym członkom i wspomagać ich w rozwoju, podjęliśmy współpracę z Dorset Growth Hub.

Więcej informacji o organizacji Dorset Growth Hub znajdziesz na stronie internetowej https://www.dorsetgrowthhub.co.uk/

Sprawdź, jakie jeszcze korzyści czekają na Ciebie, jeśli dołączysz do Polish Business Hub – aktywnej grupy polskich przedsiębiorców.  https://www.polishbusinesshub.co.uk/zostan-czlonkiem/

Show Buttons
Hide Buttons